Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 15. mail 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. versus Deutsches Apotheker- und Ärztebank eG

(kohtuasi C-380/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Vastustaja: Deutsches Apotheker- und Ärztebank eG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2013/11/EL1 artikli 13 lõikes 2 sätestatud teavitamiskohustus, mille kohaselt tuleb lepingute üldtingimustes esitada artikli 13 lõikes 1 osutatud teave, tekib juba siis, kui kaupleja teeb lepingute üldtingimused allalaadimiseks kättesaadavaks oma veebisaidil, millel lepinguid ei sõlmita?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, kas siis täidab kaupleja ka sel juhul oma teabe lepingute üldtingimustes esitamise kohustuse, kui ta ei esita teavet küll allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud failis, vaid muus kohas kaupleja veebisaidil?

3.    Kas kaupleja täidab oma kohustuse esitada teave lepingute üldtingimustes, kui ta annab lisaks üldtingimusi sisaldavale dokumendile tarbijale samuti tema poolt koostatud hinnakirja ja teenuste nimekirja eraldi dokumendis, mis sisaldab direktiivi 2013/11 artikli 13 lõikes 1 osutatud teavet?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT 2013, L 165, lk 63).