Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. svibnja 2019. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. protiv Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

(predmet C-380/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Tuženik: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Prethodna pitanja

1.    Nastaje li obveza informiranja iz članka 13. stavka 2. Direktive1 , da se u općim uvjetima poslovanja informacije moraju navesti u skladu s člankom 13. stavkom 1., već kada trgovac na svojoj internetskoj stranici na kojoj se ne sklapaju ugovori stavlja na raspolaganje opće uvjete poslovanja radi preuzimanja?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: ispunjava li trgovac svoju obvezu da navede informacije u općim uvjetima poslovanja u takvom slučaju i ako informaciju ne daje u datoteci koja je stavljena na raspolaganje radi preuzimanja nego na drugom mjestu na internetskoj stranici trgovca?

3.    Ispunjava li trgovac svoju obvezu da navede informacije u općim uvjetima poslovanja ako potrošaču uz dokument s općim uvjetima poslovanja uruči popis cijena i usluga u zasebnom dokumentu koji je također sam postavio, a koji sadržava informacije u skladu s člankom 13. stavkom 1. Direktive?

____________

1     Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Službeni list 2013., L 165, str. 63.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 28., str. 214.)