Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Koblenz (Germania) la 5 iunie 2019 – Remondis GmbH/Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Cauza C-429/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Koblenz

Părțile din procedura principală

Recurentă: Remondis GmbH

Intimată: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Cu participarea: Landkreis Neuwied

Întrebarea preliminară

Articolul 12 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE1 trebuie interpretat în sensul că există deja o cooperare atunci când o autoritate contractantă competentă pe teritoriul său pentru eliminarea deșeurilor nu îndeplinește singură în mod integral o obligație de eliminare a deșeurilor care îi revine în conformitate cu legislația națională, pentru a cărei executare sunt necesare mai multe procese de lucru, ci însărcinează o altă autoritate contractantă, independentă de aceasta, care se ocupă, de asemenea, de eliminarea deșeurilor în regiunea sa, cu executarea unuia dintre procesele de lucru necesare în schimbul unei remunerații?

____________

1 JO 2014, L 94, p. 65.