Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Constanţa (Rumeenia) 12. aprillil 2019 – Ira Invest SRL versus Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

(kohtuasi C-304/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Constanţa

Põhikohtuasja pooled

Apellant ja kaebaja esimeses kohtuastmes: Ira Invest SRL

Vastustaja ja vastustaja esimeses kohtuastmes: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EL) nr 1307/20131 artikli 4 lõike 1 punkte b, c, e ja f, artiklit 10, artikli 21 lõiget 1 ning artikli 32 lõikeid 1–5 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt on niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas toetuste maksmine põllumajandustootjale välistatud põhjusel, et põllumaana kasutatav vesiviljelusrajatistega maa ei kujuta endast „põllumajandusmaad“ selle määruse artikli 4 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/201, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 2013, L 347, lk 608).