Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Senāts) (Letonia) la 29 aprilie 2019 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Hydro Energo”

(Cauza C-340/19)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Augstākā tiesa (Senāts)

Părțile din procedura principală

Recurentă: Valsts ieņēmumu dienests

Intimată: SIA „Hydro Energo”

Întrebarea preliminară

Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun1 , astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 20112 , trebuie interpretată în sensul că poziția 7407 (bare, tije și profile din cupru) include lingouri din cupru sau din aliaj de cupru de formă dreptunghiulară, a căror grosime depășește a zecea parte din lățime și care au fost laminate la cald, dar a căror secțiune transversală conține pori, goluri și fisuri neregulate?

____________

1 JO 1987, L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3.

2 JO 2011, L 282, p. 1.