Beschikking van de vicepresident van het Hof van 12 juli 2019 –
Pan/EUIPO

(Zaak C412/19 P)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Artikel 170 bis, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Geen verzoek om toelating van de hogere voorziening – Niet-ontvankelijkheid van de hogere voorziening”

Hogere voorziening – Stelsel van voorafgaande toelating – Geen verzoek om toelating van de hogere voorziening – Niet-ontvankelijkheid

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 bis, lid 1)

(zie punten 48)

Dictum

De hogere voorziening wordt niet-ontvankelijk verklaard.