Appel iværksat den 27. februar 2019 af UC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 14. december 2018 i sag T-572/17, UC mod Parlamentet

(Sag C-196/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: UC (ved avocate A. Tymen)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Domstolen (Ottende Afdeling) har ved kendelse af 23. juli 2019 forkastet appellen.

____________