Odvolanie podané 27. februára 2019: UC proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. decembra 2018 vo veci T-572/17, UC/Parlament

(vec C-196/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ:UC (v zastúpení: A. Tymen, avocate)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Uznesením z 23. júla 2019 Súdny dvor (ôsma komora) zamietol odvolanie.

____________