Appel iværksat den 5. maj 2019 af Meblo Trade d.o.o. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 5. marts 2019 i sag T-263/18 – Meblo Trade mod EUIPO – Meblo Int

(Sag C-359/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Meblo Trade d.o.o. (ved адвокат A. Ivanova)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), Meblo Int og proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Ved kendelse af 10. juli 2019 fastslog Domstolen (afdelingen for appelsager), at appellen afvises og at Meblo Trade d.o.o. bærer sine egne omkostninger.

____________