Valitus, jonka Meblo Trade d.o.o. on tehnyt 5.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-263/18, Meblo Trade v. EUIPO – Meblo Int, 5.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-359/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Meblo Trade d.o.o. (edustaja: A. Ivanova, advokat)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 10.7.2019 antamallaan määräyksellä todennut, että valituslupaa ei myönnetä, ja määräsi Meblo Trade d.o.o:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________