2019 m. birželio 25 d. Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Syyttäjä ir Tulli

(Byla C-486/19)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: A, B

Kitos apeliacinio proceso šalys: Syyttäjä ir Tulli

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Sąjungos teisė aiškintina taip, kad pagal ją apmokestinamosios įmonės vardu veikiančiam fiziniam asmeniui, kuris neįvykdė su gaminiams valgomųjų ledų pagrindu taikomais akcizais susijusių prievolių, draudžiama skirti baudžiamąją sankciją už šių prievolių nevykdymą, jei kitų įmonių veiklos, susijusios su panašiais gaminiais, atleidimas nuo mokesčio būtų laikomas valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: Ar nacionalinė mokesčių sistema, kurioje gaminiai valgomųjų ledų pagrindu apmokestinami akcizais, kaip antai sistema, galiojusi nusikalstamos veikos padarymo laikotarpiu, tenkina atrankinio pobūdžio sąlygą, kuri yra vienas iš sąvokos „valstybės pagalba“, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, elementų?

____________