Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Erding (Saksamaa) 28. mail 2019 – E. M., M. S. versus Eurowings GmbH

(kohtuasi C-414/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Erding

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: E. M., M. S.

Kostja: Eurowings GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas mitmeosalise lennuühenduse puhul tuleb vahemaa määramisel vastavalt määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 7 lõikele 1 arvesse võtta ka etteveolendusid, mida neile järgneval lennul tekkinud tõrge ei puudutanud?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).