Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 13. mail 2019 – Benedetti Pietro e Angelo S.S. jt versus Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(kohtuasi C-377/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Vastustaja: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Eelotsuse küsimus

Kas niisugusel juhul nagu kirjeldatud juhtum on määruse nr 595/20041 artikliga 16 vastuolus selline riigisisene õigusnorm nagu dekreet-seaduse nr 49/2003 artikkel 9 koostoimes 24. juuni 2004. aasta dekreetseaduse nr 157 artikli 2 lõikega 3, milles on selle prioriteetse kategooria kindlaksmääramise kriteeriumina, kellele tagastatakse alusetult kinni peetud maks esmajärjekorras, ette nähtud kriteerium, et ostja tasub korrapäraselt kuumakset?

____________

1     Komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad (ELT 2004, L 94, lk 22; ELT eriväljaanne 03/43, lk 333).