A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Benedetti Pietro e Angelo S. S. és társai kontra Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(C-377/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Benedetti Pietro e Angelo S. S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S. S., Gonzo Dino S. S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S. S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S. S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Alperes: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az 595/2004/EK rendelet1 16. cikkével a bemutatotthoz hasonló tényállás esetén a 49/2003. sz. decreto legge 9. cikkének a 2004. június 24-i 157. sz. decreto legge 2. cikke (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezéséhez hasonló nemzeti rendelkezés, amely a tévesen felszámított illeték visszatérítésére jogosult elsőbbségi kategória meghatározásának feltételeként a havi befizetéseknek a felvásárló általi szabályos teljesítését írja elő?

____________

1 A tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i 595/2004/EK bizottsági rendelet (HL 2004. L 94., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 43. kötet, 333. o.)