Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 13 maj 2019 – Benedetti Pietro e Angelo S.S. m.fl. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Mål C-377/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Motpart: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Tolkningsfråga

Utgör artikel 16 i förordning (EG) nr 595/20041 i en situation som den som är aktuell i det nationella målet hinder för en nationell bestämmelse såsom artikel 9 i lagdekret nr 49/2003 jämförd med artikel 2.3 i lagdekret nr 157 av den 24 juni 2004, enligt vilken uppköparens regelbundna månadsinbetalning utgör det enda kriteriet för att fastställa den prioriterade kategorin av producenter till vilka felaktigt debiterade belopp ska återbetalas?

____________

1 Kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 94, 2004, s. 22)