Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 6.5.2019 – Telecom Italia SpA ym. v. Roma Capitale ym.

(asia C-368/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA ja Lindam Srl

Vastaajat: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA ja Wind Telecomunicazioni SpA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin oikeus esteenä (22.2.2001 annetun lain nro 36 8 §:n 6 momentin kaltaiselle) kansalliselle lainsäädännölle, jolla on tarkoituksena ja jonka soveltamisesta seuraa, että yksittäisten paikallisviranomaisten sallitaan asettavan matkapuhelintukiasemien sijaintipaikkaa koskevia edellytyksiä, jotka on ilmaistu myös kiellon muodossa, kuten kiellon sijoittaa antenneja tietyille alueille tai tietylle etäisyydellä tietyntyyppisistä rakennuksista?

____________