2019 m. vasario 21 d. Sąd Rejonowy w Koszalinie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje V.C. Sp. z o.o. / P.K.

(Byla C-150/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: V.C. Sp. z o.o.

Atsakovas: P.K.

2019 m. birželio 4 d. nutartimi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nutarė išbraukti bylą C-150/19 iš Teisingumo Teismo registro.

____________