Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd and IRISL Europe GmbH 2. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 8. mai 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-434/15: Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt versus nõukogu

(kohtuasi C-506/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd and IRISL Europe GmbH (esindajad: solicitor M. Taher, barrister R. Blakeley)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellantide nõuded

tühistada Üldkohtu otsus;

tuvastada, et nõukogu on apellantide määramise kaudu rikkunud piisavalt selgelt õigusnormi, mille eesmärk oli anda eraisikute kohta õigusi;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtule, et otsustada hagiavalduses sisalduvate võimalike uurimismeetmete kohaldamine ning seejärel anda hinnang põhjusliku seose ja määraga seotud küsimustele; ja

mõista apellantide kohtukulud apellatsioonimenetluses ja Üldkohtus välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus on rikkunud viiel korral õigusnormi, mistõttu tuleb see kohtuotsus tühistada, kuna:

ta järeldas, et nõukogul puudub kaalutlusõigus;

ta kohaldas vääralt kohtuotsust IRISL (2013) tühistava kohtuotsuse põhjendust piisavalt selge rikkumise kriteeriumile;

puudub seaduslik alus tõendite puudumise/ebapiisavate tõendite eristamiseks, mis igal juhul ei olnud kohaldatav;

ta õigusnormi, kuna tugines tõenditele, mida Üldkohtule ei esitatud; ja

ta rikkus õigusnormi, kuna kohaldas kohtuotsust HTTS kui õigusliku seotuse/jõustunud kohtuotsuse küsimust.

____________