Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht München I (Germania) la 15 iulie 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(Cauza C-539/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht München I

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Pârâtă: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Întrebarea preliminară

Articolul 6a și articolul 6e alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 531/20121 trebuie interpretate în sensul că, începând cu 15 iunie 2017, furnizorii de servicii de telefonie mobilă trebuie să aplice în mod automat tuturor clienților tariful reglementat prevăzut la articolul 6a din Regulamentul (UE) nr. 531/2012, indiferent dacă acești clienți beneficiau, până la acea dată, de un tarif reglementat sau de un tarif de roaming special, așa-numitul tarif alternativ?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO 2012, L 172, p. 10), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2120 (JO 2015, L 310, p. 1).