Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 28. mail 2019 – Roberto Abate SpA versus Agenzia delle Entrate

(kohtuasi C-416/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Roberto Abate SpA

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Agenzia delle Entrate

Eelotsuse küsimus

Kas 27. detsembri 2006. aasta seaduse nr 296 ainsa artikli lõige 1223 (praegune 4. veebruari 2005. aasta seaduse nr 11 artikli 16 bis lõige 11) ja ministrite nõukogu esimehe 23. mai 2007. aasta dekreet on ühenduse õiguskorraga kooskõlas, pidades silmas ELTL artikli 108 [lõiget] 3 nii, nagu seda on tõlgendatud nn Deggendorfi kohtulahendis, Euroopa Komisjoni otsust C (2008)380 ja ühenduse proportsionaalsuse põhimõtet?

____________