Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wien (Austria) la 21 iunie 2019 – IE/Magistrat der Stadt Wien

(Cauza C-477/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Wien

Părțile din procedura principală

Reclamant: IE

Pârât: Magistrat der Stadt Wien

Întrebările preliminare

Termenul „arie de odihnă” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale1 trebuie interpretat în schimb în sensul că include și fostele arii de odihnă, abandonate între timp?

În cazul unui răspuns afirmativ la această întrebare:

Fosta arie de odihnă abandonată între timp trebuie clasificată ca „arie de odihnă” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale?

În cazul unui răspuns negativ la această întrebare:

Care sunt criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o fostă arie de odihnă abandonată între timp trebuie clasificată drept „arie de odihnă” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale?

Care sunt criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o anumită acțiune sau omisiune reprezintă o intervenție asupra unei „arii de odihnă” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale?

Care sunt criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o anumită acțiune sau omisiune reprezintă o intervenție atât de gravă asupra unei „arii de odihnă” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale, încât să poată fi vorba despre o „deteriorare” a acestei „arii de odihnă” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale?

Care sunt criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o anumită acțiune sau omisiune reprezintă o intervenție atât de gravă asupra unei „arii de odihnă” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale, încât să poată fi vorba despre o „distrugere” a acestei „arii de odihnă” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale?

Termenul „arie de reproducere” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale trebuie interpretat în schimb în sensul că include mai întâi doar locul direct delimitabil în care au loc în mod regulat acțiunile de împerechere în sensul mai detaliat sau acțiuni strâns legate de reproducere (cum ar fi depunerea icrelor/ouălor), și în al doilea rând, în plus, că prin „arie de reproducere” se înțelege toate zonele exact delimitabile care sunt necesare pentru dezvoltarea puiului de animal, cum ar fi de exemplu locurile de depunere a ouălor sau componentele vegetale necesare pentru stadiul de larvă sau omidă?

În cazul unui răspuns negativ la această întrebare:

Ce trebuie să se înțeleagă prin termenul „arie de reproducere” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale și cum trebuie delimitată în spațiu o „arie de reproducere” de alte zone?

Care sunt criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o anumită acțiune sau omisiune reprezintă o intervenție asupra unei „arii de reproducere” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale?

Care sunt criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o anumită acțiune sau omisiune reprezintă o intervenție atât de gravă asupra unei „arii de reproducere” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale, încât să poată fi vorba despre o „deteriorare” a acestei „arii de reproducere” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale?

Care sunt criteriile pe baza cărora se stabilește dacă o anumită acțiune sau omisiune reprezintă o intervenție atât de gravă asupra unei „arii de reproducere” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale, încât să poată fi vorba despre o „distrugere” a acestei „arii de reproducere” în sensul prevăzut la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Directiva privind conservarea habitatelor naturale?

____________

1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO 1992, L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 109).