Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München (Nemčija) 4. julija 2019 – BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München

(Zadeva C-509/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht München

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BMW Bayerische Motorenwerke AG

Tožena stranka: Hauptzollamt München

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se stroški razvoja programske opreme, ki je bila izdelana v Evropski uniji, s strani kupca brezplačno dana na voljo prodajalcu in nameščena na uvoženo krmilno enoto, prištejejo transakcijski vrednosti uvoženega blaga v skladu s členom 71(1)(b) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije1 , če niso bili vključeni v dejansko plačano ali plačljivo ceno za uvoženo blago?

____________

1 UL 2013, L 269, str. 1