Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. srpnja 2019. uputio Conseil d'État (Francuska) – Société ECO TLC protiv Ministre de la transition écologique et solidaire

(predmet C-556/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Société ECO TLC

Tuženik: Ministre de la transition écologique et solidaire

Autre partie: Fédération des entreprises du recyclage

Prethodna pitanja

Treba li članak 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije tumačiti na način da se državnom potporom u smislu tih odredbi treba smatrati mehanizam kao što je onaj opisan u točkama 9. do 11., kojim privatna neprofitna ekoorganizacija, nositelj odobrenja koje su izdala tijela javne vlasti, od proizvođača koji stavljaju na tržište određenu kategoriju proizvoda, koji s njom u tu svrhu sklapaju ugovor, prima doprinose u zamjenu za uslugu da u njihovo ime ispuni obvezu obrade otpada od tih proizvoda te operaterima zaduženima za razvrstavanje i oporabu tog otpada uplaćuje subvencije u iznosu utvrđenom u odobrenju s obzirom na ekološke i socijalne ciljeve?

____________