A Törvényszék 2019. július 11-i ítélete – Hauzenberger kontra EUIPO (TurboPerformance)

(T-349/18. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – A TurboPerformance európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Németország) (képviselő: B. Bittner ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: M. Eberl és D. Hanf meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a TurboPerformance ábrás megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2018. április 5-én hozott határozata (R 2206/2017-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék Andreas Hauzenbergert kötelezi a költségek viselésére.

____________

1     HL C 259., 2018.7.23.