2019 m. birželio 26 d. Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie / RN

(Byla C-495/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie

Atsakovas: RN

Prejudicinis klausimas

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiamos proceso nuostatos, pagal kurias teismas gali priimti sprendimą už akių remdamasis vien ieškovo ieškinyje pateiktais teiginiais, kuriuos jis privalo laikyti teisingais tuo atveju, kai atsakovas (vartotojas), teisingai informuotas apie bylos nagrinėjimo datą, neatvyksta pagal šaukimą ir nesigina nuo ieškinio?

____________

1 OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.