Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) la 26 iunie 2019 – Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie/RN

(Cauza C-495/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Părțile din procedura principală

Apelantă: Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie

Intimat: RN

Întrebarea preliminară

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii1 […] trebuie interpretat în sensul că se opune unei norme de procedură conform căreia o instanță poate pronunța o hotărâre în lipsă întemeindu-se doar pe susținerile reclamantului cuprinse în cererea introductivă și pe care este obligată să le considere adevărate în situația în care pârâtul-consumator, informat în mod corespunzător cu privire la data ședinței de judecată, nu se prezintă la aceasta și nu își asigură apărarea?

____________

1 JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.