Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel (Luksemburg) 25. julija 2019 – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg/JR

(Zadeva C-566/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg

Tožena stranka: JR

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je mogoče francosko državno tožilstvo, ki deluje pri sodišču, zadolženem za preiskavo ali sojenje, in ki je v Franciji na podlagi prava te države pristojno za izdajo evropskega naloga za prijetje, obravnavati kot odreditveni pravosodni organ v samostojnem pomenu iz člena 6(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 20021 ob predpostavki, da je ta organ, ki naj bi nadziral izpolnjevanje pogojev, potrebnih za izdajo evropskega naloga za prijetje, in preučil njeno sorazmernost glede na okoliščine iz kazenskega spisa, hkrati organ, zadolžen za kazenski pregon v isti zadevi?

____________

1     Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL 2002, L 190, str. 1).