Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2019. gada 16. septembra rīkojums –
Primed Halberstadt Medizintechnik/Prim

(lieta C421/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda, ka tiesību jautājumam ir nozīme Savienības tiesību vienotībā, konsekvencē vai attīstībā – Apelācijas sūdzības atzīšana par nepieļaujamu

1.      Tiesvedība – Prasību pieņemamība – Novērtējums, ņemot vērā situāciju prasības pieteikuma iesniegšanas brīdī – Apelācijas sūdzību iepriekšējas pieļaujamības procedūras stāšanās spēkā pārsūdzības periodā – Piemērojamība apelācijai, kas iesniegta pēc stāšanās spēkā

(Tiesas statūtu 58.a pants)

(skat. 8.–10. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības procedūra – Jautājums, kas ir nozīmīgs Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Pieteikums par pieļaujamības atzīšanu, kurā nav pierādīts jautājuma nozīmīgums – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 12.–15. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.