Beschikking van het Hof (Kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) van 16 september 2019 –
Primed Halberstadt Medizintechnik/Prim

(Zaak C421/19 P)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Artikel 170 ter van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Verzoek dat het belang van een rechtsvraag voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht niet aantoont – Niet-toelating van de hogere voorziening”

1.      Gerechtelijke procedure – Ontvankelijkheid van de beroepen – Beoordeling naar de situatie op het tijdstip waarop het verzoekschrift is ingediend – Inwerkingtreding van de regeling voor voorafgaande toelating van hogere voorzieningen tijdens de termijn voor het instellen van beroep – Toepasselijkheid op een na de inwerkingtreding ingestelde hogere voorziening

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis)

(zie punten 810)

2.      Hogere voorziening – Regeling voor voorafgaande toelating – Vraag die belangrijk is voor eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht – Verzoek om toelating dat het belang van de vraag niet aantoont – Niet-toelating

(Statuut van het Hof van Justitie, art. 58 bis; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170 ter)

(zie punten 1215)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt niet toegelaten.

2)

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH draagt haar eigen kosten.