2019 m. birželio 19 d. Amtsgericht Straubing (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B & L Elektrogeräte GmbH / GC

(Byla C-465/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Straubing

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: B & L Elektrogeräte GmbH

Atsakovas: GC

Prejudicinis klausimas

Ar laikoma, kad sutartis yra sudaryta ne prekybai skirtose patalpose, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2011/83/ES1 2 straipsnio 8 punkto c papunktį, ir tai reiškia, jog yra taikoma teisė atsisakyti sutarties pagal direktyvos 9 straipsnį, kai prekiautojas, kuris yra pardavimo stende mugėje arba priešais jį ir šis stendas laikomas prekybai skirta patalpa, kaip tai suprantama pagal direktyvos 2 straipsnio 9 punktą, kreipiasi į vartotoją, kuris stovi mugės paviljone vartotojams skirtoje mugėje, kelyje priešais pardavimo stendą, nebendraudamas su prekiautoju, ir pardavimo stende vėliau sudaroma sutartis?

____________

1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011, p. 64).