Cerere de decizie preliminară introdusă de Grondwettelijk Hof (Belgia) la 20 iunie 2019 – Middlegate Europe NV/Ministerraad

(Cauza C-471/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Grondwettelijk Hof

Părțile din procedura principală

Reclamant: Middlegate Europe NV

Pârât: Ministerraad

Întrebările preliminare

Articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene coroborat sau nu cu articolul 56 din același tratat, cu articolele 15 și 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu principiul egalității de tratament trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care obligă persoanele sau întreprinderile care doresc să desfășoare activități de muncă portuară în sensul Legii din 8 iunie 1972 privind munca portuară – inclusiv activități fără legătură cu încărcarea și descărcarea navelor în sens strict – într-o zonă portuară belgiană să utilizeze în acest scop numai lucrători portuari recunoscuți?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, Grondwettelijk Hof (Curtea Constituțională) poate să mențină cu titlu provizoriu efectele articolelor 1 și 2 din Legea din 8 iunie 1972 privind munca portuară în litigiu pentru a evita insecuritatea juridică și tensiunile sociale și pentru a permite legiuitorului să le aducă în conformitate cu obligațiile care rezultă din dreptul Uniunii?

____________