A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stichting Brein tegen News-Service Europe BV

(C-442/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Stichting Brein

Alperes: News-Service Europe BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    A jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem [1–7.] és [16.] pontjában ismertetett körülmények között az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.; helyesbítések: HL 2008. L 314., 16. o.; HL 2014. L 10., 32. o.; a továbbiakban: 2001/29/EK irányelv) 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nyilvánossághoz közvetítést valósít-e meg a Usenet-szolgáltatások nyújtására szolgáló platform üzemeltetője (mint amilyen az NSE is volt)?

2)    Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén (tehát ha nyilvánossághoz közvetítés valósul meg):

Kizárja-e a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2000. L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet, 399. o.; a továbbiakban: 2000/31/EK irányelv) 14. cikke (1) bekezdésének alkalmazását annak megállapítása, hogy a Usenet-szolgáltatások nyújtására szolgáló platform üzemeltetője a 2001/29/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nyilvánossághoz közvetítést valósít meg?

3)    Az első vagy második kérdésre adandó nemleges válasz esetén (tehát ha főszabály szerint hivatkozni lehet a 2000/31/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése szerinti, felelősség alóli mentességre):

A 2000/31/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésére való hivatkozást más módon kizáró tevőleges szerepet játszik-e a Usenet-szolgáltatások nyújtására szolgáló platformnak a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelem [1–7.] és [16.] pontjában foglaltak értelmében vett szolgáltatásokat nyújtó üzemeltetője?

4)    Eltiltható-e a Usenet-szolgáltatások nyújtására szolgáló platform nyilvánossághoz közvetítést megvalósító és a 2000/31/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésére hivatkozni jogosult üzemeltetője a jogsértés folytatásától, illetve hozható-e vele szemben az említett irányelv 14. cikkének (3) bekezdése szerinti lehetőségeket meghaladó intézkedéseket elrendelő határozat, vagy ez ellentétes a 2000/31/EK 15. cikkének (1) bekezdésével?

____________