Maria Alvarez y Bejarano jt 8. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 30. aprilli 2019. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-516/16 ja T-536/16: Alvarez y Bejarano jt versus komisjon

(kohtuasi C-517/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (esindajad: advokaadid S. Orlandi, T. Martin)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament

Apellantide nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

tühistada otsus mitte anda hagejatele sõiduaega ja mitte hüvitada nende sõidukulusid alates 2014. aastast;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad väidavad, et vaidlustatud kohtuotsuses on mitu õigusnormi rikkumist.

Esiteks rikkus Üldkohus õigusnormi vaidlustatud kohtuotsuse punktides 67 ja 75, piirates tema tehtava kohtuliku kontrolli ulatuse „ilmsete“ juhtumitega.

Teiseks rikkus Üldkohus õigusnormi vaidlustatud kohtuotsuse punktides 70–73, asudes seisukohale, et hagejad ei ole võrreldavas olukorras teenistujatega, kes säilitasid õiguse iga-aastasele sõiduajale ja sõidukulude hüvitamisele.

Kolmandaks rikkus Üldkohus õigusnormi, leides vaidlustatud kohtuotsuse punktides 69 ning 80–86, et vaidlusalune regulatsioon ei riku proportsionaalsuse põhimõtet.

____________