Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 19 iunie 2019 – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate

(Cauza C-479/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurentă: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Intimată: Agenzia delle Entrate

Întrebarea preliminară

Dreptul comunitar – în special dispozițiile Tratatului referitoare la libertatea de stabilire și la libera circulație a capitalurilor, astfel cum au fost interpretate de Curte – se opune aplicării unor dispoziții de drept național precum cele ale articolului 35 alineatul 10ter din Decretul lege nr. 223/2006 (în măsura în care limitează la fondurile închise de investiții imobiliare facilitatea privind taxa de constituire a ipotecii și taxa de înscriere în cartea funciară).

____________