Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria regionale della Campania (Italia) on esittänyt 25.6.2019 – Antonio Capaldo SpA v. Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Asia C-496/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria regionale della Campania

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja valittaja: Antonio Capaldo SpA

Vastaaja: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Ennakkoratkaisukysymykset

Estääkö tavaroiden fyysinen tarkastus niiden maahantuonnin yhteydessä tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen N:o 2913/921 78 artiklassa tarkoitetun tullauspäätöksen oikaisemista koskevan menettelyn aloittamisen?

____________

1 Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 (EYVL 1992, L 302, s. 1).