Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūnijā iesniedza Commissione tributaria regionale della Campania (Itālija) – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Lieta C-496/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione tributaria regionale della Campania

Pamatlietas puses

Prasītāja: Antonio Capaldo SpA

Atbildētāja: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Prejudiciālais jautājums

Vai preču importēšanas brīdī veikta preču fiziska pārbaude liedz uzsākt Regulas (EEK) Nr. 2913/92 1 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 78. pantā paredzēto deklarācijas pārskatīšanas procedūru?

____________

1 Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV 1992, L 302, 1. lpp.).