Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria regionale della Campania (Italija) 25. junija 2019 – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Zadeva C-496/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria regionale della Campania

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: Antonio Capaldo SpA

Tožena stranka: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali izvedba fizičnega pregleda blaga ob uvozu nasprotuje izvedbi ponovnega pregleda iz člena 78 Uredbe EGS št. 2913/921 o carinskem zakoniku Skupnosti?

____________

1 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).