Kasační opravný prostředek podaný dne 16. dubna 2019 Romualdem Kayibandou proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 27. února 2019 ve věci T-581/18, Kayibanda a Sors v. Komise

(Věc C-317/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Romuald Kayibanda, Julie Sors (zástupkyně: A. Bove, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Usnesením ze dne 3. září 2019 Soudní dvůr (šestý senát) zamítl kasační opravný prostředek

____________