Odvolanie podané 16. apríla 2019: Romuald Kayibanda, Julie Sors proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 27. februára 2019 vo veci T-581/18, Kayibanda a Sors/Komisia

(vec C-317/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Romuald Kayibanda, Julie Sors (v zastúpení: A. Bove, avocate)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Uznesením z 3. septembra 2019 Súdny dvor (šiesta komora) zamietol odvolanie.

____________