Valitus, jonka Iceland Foods Ltd on tehnyt 22.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-267/18, Iceland Foods v. EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND), 14.12.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-162/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Iceland Foods Ltd (edustajat: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, J. Hertzog, C. Hill ja J. Warner, solicitors)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 5.9.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen selvästi perusteettomana ja velvoittanut valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________