Αναίρεση που άσκησαν στις 7 Φεβρουαρίου 2019 οι Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, κ.λπ. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-493/18, Comprojecto-Projetos e Construções κ.λπ. κατά Πορτογαλίας

(Υπόθεση C-98/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Διάδικοι

Αναιρεσείοντες: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (εκπρόσωπος: M.A. Ribeiro, advogado)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Πορτογαλική Δημοκρατία

Με διάταξη της 11ης Σεπτεμβρίου 2019, το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως, ως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη.

____________