2019 m. rugpjūčio 20 d. Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Byla C-621/19)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Atsakovas: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prejudiciniai klausimai

Ar [2006 m. lapkričio 28 d.] Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 167 straipsnis ir 168 straipsnio e punktas turi būti aiškinami taip, kad teisė atskaityti pridėtinės vertės mokestį, kurį apmokestinamasis asmuo privalo sumokėti už importuotas prekes, įgyjama tiktai turint importuojamų prekių nuosavybės teisę arba teisę disponuoti tokiomis prekėmis kaip savininkui?

Ar Direktyvos 2006/112/EB <...> 168 straipsnio e punktas turi būti aiškinamas taip, kad teisė atskaityti pridėtinės vertės mokestį, kurį apmokestinamasis asmuo privalo sumokėti už importuotas prekes, atsiranda tik tuo atveju, jeigu importuotos prekės yra naudojamos apmokestinamojo asmens apmokestinamiesiems sandoriams, susijusiems su tų prekių pardavimu nacionalinėje teritorijoje, perleidimu kitai valstybei narei arba eksportu į trečiąją šalį?

Ar tokiomis aplinkybėmis yra tenkinama tiesioginio ir nedelsiant atsirandančio ryšio tarp įsigytų prekių ir pardavimo sandorių sąlyga ir būtent, ar nagrinėjamu atveju galima taikyti tradicinį teisės į atskaitą aiškinimą, pagrįstą tiesioginiu ir nedelsiant atsirandančiu įsigytų prekių ir pardavimo sandorių ryšiu, atsižvelgiant į išlaidas, nesusijusias su prekėmis, taigi neįtrauktas į pardavimo sandorių kainą?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).