Αναίρεση που άσκησε στις 11 Ιουνίου 2019 η Kiku GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 11 Απριλίου 2019 στην υπόθεση T-765/17, Kiku GmbH κατά Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)

(Υπόθεση C-444/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Kiku GmbH (εκπρόσωποι: G. Würtenberger και R. Kunze, Rechtsanwälte)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Με διάταξη της 16ης Σεπτεμβρίου 2019 το Δικαστήριο (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) απέρριψε την αίτηση εγκρίσεως και υποχρέωσε την αναιρεσείουσα να φέρει τα δικαστικά έξοδά της.

____________