A Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Spanyolország) által 2019. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UQ kontra Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(C-503/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: UQ

Alperes: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Összhangban áll-e a 2003/109 irányelv1 6. cikkének (1) bekezdésével és 17. cikkével a nemzeti bíróságok általi azon értelmezés, amely szerint bármely jellegű büntetett előélet elegendő ok a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás elismerésének megtagadására?

2) A nemzeti bíróságnak a büntetett előélet mellett figyelembe kell-e vennie egyéb tényezőket is, mint a büntetés súlyosságát és időtartamát, a kérelmező által a társadalomra jelentett veszélyt, korábbi jogszerű tartózkodásának időtartamát és az országgal kialakított kapcsolatát, mindezen tényezők együttes értékelése útján?

3) Úgy kell-e értelmezni az irányelv 6. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az a nemzeti jogszabály, amely – a 6. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikkben foglalt értékelési szempontok megállapítása nélkül – lehetővé teszi közrendi vagy közbiztonsági okokból a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás elismerésének megtagadását a 4. cikk alapján?

4) Úgy kell-e értelmezni a 2003/109 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 17. cikkét, hogy a nemzeti bíróságnak – a Bíróságnak az irányelvek vertikális hatályára vonatkozó ítélkezési gyakorlatával összhangban – jogában áll és lehetősége nyílik arra, hogy a büntetett előélet értékelése céljából közvetlenül alkalmazza a 6. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikkben foglaltakat, figyelembe véve a büntetés súlyosságát és időtartamát, valamint a kérelmező által a társadalomra jelentett veszélyt?

5) Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás elismeréséhez való jogot, valamint az egyértelműség, az átláthatóság és az érthetőség elvét, hogy azokkal ellentétes az 557/2011. sz. királyi rendelet 147–149. cikkének és a 4/2000. sz. sarkalatos törvény 32. cikkének a spanyol bíróságok általi azon értelmezése, amely szerint a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megtagadásának lehetnek közrendi és közbiztonsági okai, annak ellenére, hogy a megtagadás okaként szolgáló szabályokat nem állapítják meg egyértelműen és átláthatóan?

6) Összhangban áll-e a 2003/109 irányelv, és különösen 6. cikke (1) bekezdése hatékony érvényesülésének elvével az a nemzeti szabályozás és annak a bíróságok általi azon értelmezése, amely akadályozza a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megszerzését és az ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás megszerzését segíti elő?

____________

1 A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (HL 2004. L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 272. o.)