Appel iværksat den 4. juni 2019 af Kurt Hesse til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 4. april 2019 i de forenede sager T-910/16 og T-911/16 – Kurt Hesse og Wedl & Hofmann GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(Sag C-426/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Kurt Hesse (ved advokat M. Krogmann)

De andre parter i appelsagen: Wedl & Hofmann GmbH og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 24. september 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at appellanten bærer sine egne omkostninger.

____________