2019 m. rugsėjo 18 d. Vokietijos Federacinės Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-53/18 Vokietijos Federacinė Respublika / Europos Komisija

(Byla C-688/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama J. Möller, R. Kanitz, padedamų advokatų M. Winkelmüller, F. van Schewick, M. Kottmann

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. liepos 9 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-53/18, Vokietija / Komisija,

panaikinti 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą (ES) 2017/19951 , Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje palikti darniojo standarto EN 13341:2005 + A1:2011 dėl termoplastikinių stacionariųjų antžeminių buitinio krosnių kuro, žibalo ir dyzelino talpyklų nuorodinį žymenį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011,,

panaikinti 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą (ES) 2017/19962 , Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje palikti darniojo standarto EN 12285-2:2005 dėl ceche pagamintų plieninių talpyklų nuorodinį žymenį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011,

nepatenkinus antrojo ir trečiojo reikalavimų, grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą, apeliantė nurodo šiuos pagrindus:

Pirma, skundžiamas sprendimas pažeidžia Reglamento Nr. 305/20113 18 straipsnio 2 dalį, siejamą su jo 17 straipsnio 5 dalimi. Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal šias nuostatas Komisija buvo įgaliota ir įpareigota priimti vieną iš Vokietijos Federacinės Respublikos pasiūlytų priemonių.

Antra, skundžiamas sprendimas pažeidžia Reglamento Nr. 305/2011 18 straipsnio 2 dalį, siejamą su jo 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 17 straipsnio 3 dalimi. Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal šias nuostatas Komisija buvo įpareigota patikrinti, ar dėl nagrinėjamų standartų taikymo kyla pavojus, kad bus nesilaikoma esminių statinių reikalavimų.

____________

1 OL L 288, 2017, p. 36.

2 OL L 288, 2017, p. 39.

3     2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL L 88, 2011, p. 5).