Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 28.6.2019 – UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor v. Pro Management Insolv IPURL, joka toimii Asociația Culturală ”Suflet de Românin” konkurssipesän hoitajana

(asia C-501/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casație și Justiție

Pääasian asianosaiset

Valittaja: UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Vastapuoli: Pro Management Insolv IPURL, joka toimii Asociația Culturală ”Suflet de Românin” konkurssipesän hoitajana

Ennakkoratkaisukysymykset

Suorittavatko musiikkiteoksia koskevien oikeuksien haltijat yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 (arvonlisäverodirektiivi) 24 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla palveluja esitysten järjestäjille, joilta yhteisvalvontajärjestöt perivät luvan – joka ei sisällä yksinoikeutta – perusteella omissa nimissään mutta tällaisten oikeudenhaltijoiden lukuun korvauksia musiikkiteosten välittämisestä yleisölle?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, toimivatko yhteisvalvontajärjestöt periessään esitysten järjestäjiltä korvauksia oikeudesta välittää musiikkiteoksia yleisölle arvonlisäverodirektiivin 28 artiklassa tarkoitettuina verovelvollisina, ja ovatko ne velvollisia laatimaan arvonlisäveron sisältäviä laskuja kyseisille esitysten järjestäjille, ja ovatko musiikkiteosten tekijät ja muut tekijänoikeuksien haltijat puolestaan velvollisia laatimaan arvonlisäveron sisältäviä laskuja yhteisvalvontajärjestölle, kun niille jaetaan korvauksia?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.