Žalba koju je 6. svibnja 2019. podnio PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 22. ožujka 2019. u predmetu T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület protiv Europske komisije

(predmet C-358/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (zastupnik: D. Lázár, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Sud Europske unije (šesto vijeće) je rješenjem od 26. rujna 2019. odbacio žalbu kao očito neosnovanu i naložio žalitelju snošenje vlastitih troškova.

____________