Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. srpnja 2019. uputio Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunjska) – CY, „Asociația Forumul Judecătorilor din Româniaˮ protiv Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

(predmet C-547/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: CY, „Asociația Forumul Judecătorilor din Româniaˮ

Druge stranke u postupku: Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prethodno pitanje

Treba li članak 2. i članak 19. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji te članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da im se protivi intervencija ustavnog suda (tijelo koje prema nacionalnom pravu nije pravosudna institucija) u pogledu načina na koji je vrhovni sud protumačio i primijenio podustavno zakonodavstvo o osnivanju sudskih vijeća?

____________