Appell ippreżentat fis-17 ta’ April 2019 minn Renew Consorzio Energie Rinnovabili mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fl-20 ta’ Frar 2019 fil-Kawża T-39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili vs Il-Kummissjoni u l-Italja

(Kawża C-325/19 P)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Appellanti: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (rappreżentant: G. Passalacqua, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea u r-Repubblika Taljana

B’digriet tad-19 ta’ Settembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ċaħdet l-appell bħala manifestament inammissibbli u ordnat li Renew Consorzio Energie Rinnovabili għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess.

____________